UNDER UTVIKLING

Velkommen til en helt vanlig sabbatsfeiring i Adventkirken!

Slik ser et vanlig sabbatsprogram ut i Adventkirken:

Bibelstudie (sabbatsskole) kl. 10:30.
Den voksne delen av menigheten samles i kirkesalen til en kort felles innledning, en sang eller to og en kollekt til misjonsprosjekter verden rundt. Deretter deler vi oss som oftest opp i et par-tre grupper. Hver enkelt går i den gruppen man måtte ønske. Gruppene har en ordstyrer som introduserer tema for studiet og har mulighet for å holde tråden i den grad denne synes det er nødvendig. Ellers preges studiet av en fri form og fritt ord. Her er det rom for både tro og tvil!

Barna møtes i underetasjen kl. 10:30 til sin egen felles innledning før de også deler seg opp i aldersbaserte grupper fra 0 til 12 år.

Pause fra 11:30 til 11:45.

Gudstjeneste kl. 11:45. 
Gudstjenestene i Adventkirken preges ikke i stor grad av liturgi som i Folkekirken, men en viss rytme er det alikevel. Vi begynner gjerne med sang og musikk samt en kort skriftlesing med påfølgende bønn. Deretter er det tid for barnefortelling før dagens preken tar over stafettpinnen. Innimellom dette tas det opp en kollekt og avslutningsvis er det sang og et kort postludium.

I etterkant er det alltid tid for en god prat på kirketrappen, og ca. en gang i måneden blir det rom for mer prat og kos gjennom felles bespisning i underetasjen over et velfylt, vegetarisk bord.

4 ganger i året er Gudstjenesten viet nattverd. Med bakgrunn i den praksis Jesus etablerte, er den todelt og består av både fotvasking og den mer tradisjonelle vinen og brødet. Det er opp til hver enkelt å delta i det man vil.

  • Cafégudstjeneste: Pust i hverdagen

    En annerledes gudstjeneste fredag kveld 3. februar

    Avslappet stemning, god musikk, hyggelige mennesker og godt fellesskap rundt hyggelige småbord. Les videre