UNDER UTVIKLING

Torderød skole

En av storsatsningene på barn og unge i adventistmenighetene i Østfold, er å drive kristen livssynskole. For vi tror at utdanning er det viktigste fundamentet vi kan gi unge mennesker. Med utdanning mener vi en harmonisk utviklig av fysiske, mentale, sosiale og åndelige evner.

Dyktige lærere gjør sitt ytterste for å gi alle elevene på Torderød skole de beste mulighetene for å utvikle alle disse sidene ved personligheten.

«Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap,» sa den vise kong Salomo for mange hundre år siden. Han hadde et viktig poeng. Uten en forståelse av Guds rolle i tilværelsen, vil vi alltid mangle en avgjørende innfallsvinkel til kunnskap.

Derfor satser vi mye på å gi et utdanninstilbud preget av tydelig tro i kombinasjon med høy faglig kompetanse.

For oss er det ikke nok å hjelpe elevene til gode karakterer. For oss er karakteren like viktig. Derfor er kristen etikk og moral en integrert del i hele vår undervisning.

«Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Salomo.

Skolene er åpne for elever uavhengig av tro og religiøs bakgrunn.

Torderød skole eies og drives av en forening bestående av adventistmenighetene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Mysen.

Les mer på skolens nettside torderodskole.no

  • Cafégudstjeneste: Pust i hverdagen

    En annerledes gudstjeneste fredag kveld 3. februar

    Avslappet stemning, god musikk, hyggelige mennesker og godt fellesskap rundt hyggelige småbord. Les videre