UNDER UTVIKLING

Et fellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker!

I setningen over ligger hensikten og målet med menigheten vår, tenker vi. Som fellesskap er Adventkirken opptatt av livet før døden like mye som bevissheten om at noe enda bedre venter oss. Å gjøre livet lysere for både andre og oss selv etter beste evne, og med Guds hjelp, må være en del av hensikten med å holde på med menighet – og noe vi alltid øver oss på!

Når det gjelder Adventkirken og adventistene som trossamfunn, er vi først og fremst opptatt av Jesus som veien sannheten og livet. Med treenighetslæren som bakteppe, opplever vi at troen på nettopp Jesus som en kjærlig og tilstedeværende Gud med store planer for fremtiden er en berikende faktor i hverdagen. Den troen gjør livet til en bedre opplevelse enn å leve uten et slikt håp.

For mange er imidlertid Adventkirken mest kjent for et par iøynefallende særtrekk: Først og fremst for å åpne kirkedørene en dag før resten av Kristen-norge. Bakgrunnen for det er at vi definerer ukens hviledag som den opprinnelige lørdag (sabbaten) fremfor den historisk nyere søndag. Andre kjenner oss I tillegg for å være over middels opptatt av helse (den vegetariske tradisjonen står fortsatt sterkt blant adventistene).

Det de fleste ikke er klar over er imidlertid at begge disse særtrekkene har relasjon til vår respekt for skaperen. Både hviledagen og vårt fysiske velbefinnende handler om å ta vare på det som er gitt oss på best mulig mate samt å minnes, og respektere, det opprinnelige skaperverkets intensjoner. Å ære Gud kan handle om mer enn det rent muntlige er tanken, og naturlig nok vil en livsstil som tar hvile og kosthold på alvor føre med seg noen fordeler. Både for liv, relasjoner og helse.

At det å ære Gud på en denne måten har en slik flott bivirkning, tar vi som et bevis på at skaperen vet best og vil oss det beste.

  • Cafégudstjeneste: Pust i hverdagen

    En annerledes gudstjeneste fredag kveld 3. februar

    Avslappet stemning, god musikk, hyggelige mennesker og godt fellesskap rundt hyggelige småbord. Les videre