På første side og på siste side i bibelen har du det ideelle. Imellom har du virkeligheten. Virkeligheten gjør mange fortvilet. Men bibelen forteller oss at vi ikke trenger fortvile.
Trøst, håp og ro, men si meg, er det deg? Del 2 av 4 i serien "Spiritualisme i møte med bibelen" av pastor Christian Arildsen i Adventistkirken Moss.
Pastor i Adventistkirken i Moss holder et seminar i fire deler om spiritualisme i møte med Bibelen. Del 1 ser på bibeltekster som gir oss et innblikk i åndeverden, hva…
Mange har gjort kristenlivet til et regnestykke som skal gå i balanse i stedet for en relasjon som gjør livet verd å leve.
Taleren ble inspirert av en bok han leste om Bergprekenen og deler noen av sine oppdagelser med deg. Travis graver inn i tekstene fra språk og samtidskultur fra Jesus tid…
Lillian Correa starter med å fortelle litt om sin bakgrunn som katolikk og hvordan hennes nysgjerrighet og spørrende holdning ledet henne til en helomvending. I hoveddelen av talen får vi…
Guds formålsparagraf er å bo hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Husk at det siste ord av Jesus i Matteusevangeliet er: "Jeg er med dere alle dager…
Kjefter du på Gud noen gang? Hvor lenge skal jeg tåle...? Pastor Finn Myklebust utlegger budskapet i profeten Habakkuks bok. Habakkuk kjeftet på Herren: "Hvor lenge skal elendigheten vare?" Profeten…
Wisam Ali fra Nasaret, Israel, besøkte Moss 4. - 6. mars 2016. Han forteller sin dramatiske historie. Steinet to ganger Den første gangen Wisam Ali ble steinet, ble han reddet…
Wisam Ali fra Nasaret, Israel, besøkte Moss 4. - 6. mars 2016. Han forteller sin dramatiske historie. Steinet to ganger Den første gangen Wisam Ali ble steinet, ble han reddet…

Hva slags bilde har du av Gud? Og hva slags bilde ønsker Gud å formidle?

Opptak av talen på gudstjenesten 2. januar 2016.
Opptak av talen ved gudstjenesten i Adventkirken Moss 26. desember 2015.
Eric Gudmundsson er pastor med lang erfaring fra Island. Intervjuet ble gjort i forbindelse med seminaret i Adventkirken Moss "Troende til litt av hvert" der han fortalte hvordan den gamle overtroen lett blandes…
Vinjar Fønnebø er leder for Nasjonalt Forskningssenter innenfor komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø. Han er lege og professor i forebyggende medisin ved UiT, Norges arktiske universitet. Han…
Vinjar Fønnebø er leder for Nasjonalt Forskningssenter innenfor komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø. Han er lege og professor i forebyggende medisin ved UiT, Norges arktiske universitet. Han…
Del 2/2 av andre møtet i serien "Troende til litt av hvert". Göran Hansen er pastor i Sverige. Han har arbeidet i Hjelpeorganisasjonen ADRA i mange land og opplevde ”mirakler”.
En tale i serien "Troende til litt av hvert". Göran Hansen er pastor i Sverige. Han har arbeidet i Hjelpeorganisasjonen ADRA i mange land og opplevde ”mirakler”. Han stiller spørsmålet…
Del 2/2 av første møtet i serien "Troende til litt av hvert". Finn Myklebust er pastor for Adventistkirken i Moss. En av hans store interesser er å evaluere kristentroen og…
Del 1/2 av første møtet i serien "Troende til litt av hvert". Finn Myklebust er pastor for Adventistkirken i Moss. En av hans store interesser er å evaluere kristentroen og…
Pastor Finn Myklebust leder paneldebatten under bibelstudiet / sabbatsskolen på høstmøtene for Syvededags adventistkirkene i Østfold, 17. okt. 2015. Vi får et skråblikk på hensikten med sabbatsskolen og menigheten tuftet…
Tale på speidergudstjenesten 9. mai 2015

Pastor Jorge Orozco stiller spørsmålet: Hvor er Gud når alt ser mørkt ut? Hvor er Gud når du har det vanskelig? Han ser nærmere på temaet i lys av Salmene…
I talen dramatiserer Victor Marley Moses som forteller om sin livsreise med fokus på sin identitet. Tenåringer fra Torderød skole og SABUs "Teen Forum"-arrangement var til stede og bidro på…
Opptak av talen på nattverdsgudstjenesten i Adventkirken Moss.
Opptak av talen sabbaten 7. feb. 2015 i Adventkirken Moss.
Teksten i Mika 6,8 forteller tre gode verdier for et god liv. Karoline og Ole Andreas Stølen talte over teksten med et særlig fokus på hva som ligger i det…
Lydopptak av talen 3. januar 2015.
Har du ønsket deg hjelp fra Gud, men følt at det var stille og at løftene om Guds velsignelser virker tomme? Da er du ikke alene. Pastor Tor Tjeransen løfter…
Før Finn Myklebust taler over hva vi kan takke Frelsesarmeen for, intervjuer Yngvar Børresen Frelsesarmeens Peter Baronowsky om sin tro og korpsets arbeid. Et av Frelsesarmeens kor sang på gudstjenesten, og…
Kjell J. Tveter, professor, kirurg og forfatter, besøkte Adventkirken i Moss 15. november 2014. Tveter bruker vitenskaplige argumenter som viser at livet ikke kan ha blitt til av seg selv.…
Opptak fra gudstjenesten i Adventkirken Moss 8. nov. 2014. Fem leger forteller sine vitnesbyrd om tro får spørsmål om skapelse vs. evolusjon.
Hilde Kjendalen forteller åpenhjertig om sin erfaring med angst og deler hvordan opplevelsen ledet til en kursendring i livet.
Vi lever midt i en kamp mellom det gode og det onde, og dermed også i spenningen mellom det ideelle og det reelle. Det å møte Jesus gjør en radikal…
Tema for møtene er "menighet". Pastor og leder i Adventistsamfunnet Norge, belyser det å være i spenning mellom det ideelle og det reelle, og hvordan det er et behov for…
Tema for møtene er "menighet". Pastor og leder i Adventistsamfunnet Norge, Reidar J. Kvinge,  belyser det å være i spenning mellom det ideelle og det reelle, og hvordan det er…
I talen pastor Finn Myklebust holdt i Adventkirken Moss sabbaten 18. oktober, om å være verdens lys og jordens salt, viser han hvordan den mest effektive måten å fortelle om…

Opptak av talen ved gudstjenesten i Adventkirken Moss 27. september 2014.
Geir forteller om sin reise i sorgen over å miste sin kone i kreft og sorgprosessen etterpå.
Opptak av talen ved gudstjenesten i Adventkirken Moss sabbaten 6. september.
Prekenen ble holdt i Adventkirken Moss 16. august 2014. Lyden i filmopptaket er ikke optimal, men vi valgte å publisere talen allikevel. Du kan alternativt laste ned lydfilen.
Vinjar Romsvik tar i talen utgangspunkt i sang- og salmedikteren Trygve Bjerkrheims sangskatter. En del av allsangene er redigert bort pga dårlig opptakskvalitet.
Opptak av talen ved gudstjenesten i Adventkirken Moss 2. august 2014.

Pastor Rolf Kvinge viser fra Bibelen og egne erfaringer at vi har god grunn til å ha tillit til at Gud hører våre bønner.
Opptak av talen på gudstjenesten i Adventkirken i Moss 31. mai 2014.      
Opptak av talen 26. april 2014
Opptak av talen ved gudstjenesten 19. april 2014.
Opptak av talen i Adventkirken Moss sabbaten 29. mars 2014. Pastor Terje Bjerka ser nærmere på Elijas tro som et eksempel på en tro verden trenger i dag. 1. Elia…


Opptak av Gudstjenesten i Adventkirken Moss 1. mars, 2014.
Opptak av talen på Gudstjenesten i Adventkirken Moss 22. februar 2014.
Det postmoderne menneske definerer verdensbilde som det passer. Kan vi vite at det vi har valgt å tro er sant?
Opptak av talen på nattverdsgudstjenesten i Adventkirken Moss 1. februar 2014. Når vi går til nattverd, minnes vi det Herren har gjort og sagt.
Først kan du høre barnefortellingen og deretter andakten for de voksne som ble holdt på festgudstjenesten på julaften i Adventkirken i Moss.

Opptak av gudstjenesten sabbaten 14. desember. Lydopptaket er redigert. Kun innleggene er tatt med pga dårlig opptakskvalitet på musikken.
Fjerde og siste tale i en serie hvor vi har sett på våre røtter;  hva vi kan takke andre kirkesamfunn for. Her kan du høre pastor i Adventistsamfunnet Jorge Orozco,…
Talen er den tredje i en temaserie som sporer adventistenes røtter. I talen tas vi med på en historisk sveip fra reformasjonens morgenstjerne, John Wyclif, vider til Johan Hus, Martin…
Dette er 2. tale i en serie om adventistenes røtter hvor pastor Finn Myklebust ser på hva adventistene kan takke metodistbevegelsen for.
Å gå fra å ikke være god nok til å finne en som er god nok. Første tale i en serie med fokus på Adventistsamfunnets røtter.

Tale 3 av 3 på Årsmøte 2013 for Adventkirkens menigheter i Østfold. Vi beklager at kvaliteten på opptaket er varierende. Del 1 ble ikke tatt opp, dessverre. Tema for møtene…
Tale 2 av 3 på Årsmøte 2013 for Adventkirkens menigheter i Østfold. Vi beklager at kvaliteten på opptaket er varierende. Tema for møtene var: «Hvorfor er vi her?» med Sigve…
Kvinnen ved brønnen sett i lys av datidens kultur og kvinnesyn. Et dypdykk kvinnens samtid gir oss et annerledes syn på kvinnen enn det som er gjengs forståelse.
Preken ved nattverdsgudstjeneste.
Marion ser på hvordan Jesus brukte fortellinger og setter dette i sammenheng med den store fortellingen om godt og ondt.
Opptak av talen 10. aug. 2013.
Opptak av talen 3. august 2013.
Opptak av talen i Adventkirken Moss sabbaten 27. juli 2013.
Opptak av talen sabbaten 20. juli 2013.
Opptak av talen 29. juni 2013.
Opptak av talen 22. juni 2013.
Du har kanskje hørt om "sommerfugl-effekten". Alt vi gjør påvirker andre. Har du opplevd Jesus-effekten?

Pastor Finn Myklebust formidler hva Bibelen sier om det å være kledd av Jesus.
Marielle forteller om egen trosreise fra barnetro til voksentro, og Jorge legger ut om barn og unges trosutvikling.,
Pastor Finn Myklebust forteller at nattverd er å feire Guds nåde. Men er det håp når vi synder med viten og vilje, og ikke bare i vanvare?
Gud har gjort seg sårbar og deler vår lidelse. I Bibelen møter vi ulike bilder på Gud, og pastor Jorge Orozco viser hvordan Herren er relasjonell i forhold til oss…
Pastor Tito Correa viser hvordan Jesus visste å innfri menneskers virkelige behov. Han utfordrer lytterne til å se forbi det ytre og være gode medmennesker; vise mennesker at de er…
Kristendommen er ikke så mye at vi trenger informasjon, men at vi trenger en relasjon til Jesus. Alt vi leser, alt vi gjør må tolkes og sees gjennom Jesus.
Det kan virke merkelig at Jesus flere ganger lot være å svare når folk kom til ham. Han som har svar på alt, svarte ikke på alt. Yngvar Børresen går…
Taleren oppfordrer oss til å la Den Hellige Ånd ta oss i bruk.
Når Jesus kommer inn i vår nærhet, kan vi si det samme som den syke samaritaneren: "Jesus, forbarm deg over meg." Da vil vi høre de samme ordene som samaritaneren:…

Pastor Finn Myklebust belyser temaet dommedag og Jesus gjenkomst. Trussel eller velsignelse? Er du redd for fremtiden?  Finn øser av sin livserfaring, reflekterer rundt skumle tekster og presenterer det virkelige…


«Å tro» – Jorge Orozco

24. november 2012
Hva sier bibelen om dåpen?
Tale ved nattverdsgudstjeneste. Pastor Finn Myklebust svarer på spørmål fra et par barn om hva nattverden handler om.
Finn Myklebust oversetter.
Prinsesse Märtha Louise fortalte til massemedia i 2011 at hun har hatt kontakt med engler og de døde. Hun er ikke alene om denne påstanden. Ari Behn påstår også at…
Talen ble holdt på en nattverdsgudstjeneste.
Hvor er Gud når onde ting skjer?
Opptaket inneholder barnefortelling og preken.
Roger Robertsen starter med å snakke varmt om Norsk Bibelinstitutts kurskatalog .  Men hovedbudskapet handler om hvordan Gud kommer til å runde av verdenshistorien? Hvordan kan Gud få til å…
Opptak av prekenen ved nattverdsgudstjeneste i Adventkirken i Moss.


Føler du deg ikke god nok? Himmelriket er ditt. For vi er kristne fordi vi ikke strekker til. Hva menes med "salige er de som sørger"?
Roger Robertsen legger ut om GTs beretning om Elisja og Elias. Et hovedbudskap er at selv om du er alene, så er du likevel aldri alene.
Med hvilken ramme leser du De ti bud? Gud skapte, fordi han ville ha DEG. Gud frelste, fordi han ville ha DEG. I lys av en slik ramme er det…
Pastor Robert Fisher taler om temaet "Jesu gjenkomst". På slutten av talen kan du høre ham synge "What the Lord has prepared".


Utgangspunkt for talen er samtalen Jesus hadde med Nikodemus.
Før selve prekenen forteller Tor Tjeransen om tall og statistikk for Syvendedags Adventistsamfunnet på verdensbasis.
Hvem var de 12 patriarkene som får sitt navn innskrevet på perleportene? Er det håp for dem, er den utvilsomt håp for oss.
Pastor Jorge Orozco taler sitt forhold til menigheten og hvordan man kan ha et godt forhold til menigheten hvor man er en del av løsningen og ikke problemet.
Har du prøvd å kjøre ved bare å titte i bakspeilet? Hvordan lever du livet?Hva er meningen med livet, hva er målet i livet? Horfor er det lidelse på jorda? Evolusjonismen har dystre svar. Pastor Jorge Orozco tar utgangspunkt 150-års markeringen av Darwins utgivelse…
Vi er frelst ved tro på Jesus alene. Samtidig har vi to årer, en for tro og en for gjerninger. Ror vi bare med den ene..ja så går det fort…
Pastor Rolf Kvinge tar for seg bilder av Jesus i Åpenbaringsboken.
Jesus kom fordi du kan være trygg på at du kan være fullkomment tilgitt.

«Omsorg» – Terje Bjerka

15. november 2008

Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvor har du ditt opphav? er spørsmål pastor Roger Robertsen setter fokus på med utgangspunkt i skapelsesberetningen. Av sju punkter som nevnes, er…

Opptak av talen på nattverdsgudstjenesten 23. feb. 2008.