UNDER UTVIKLING

Barne-sabbatsskole

Vi ønsker å ta barna på alvor slik Jesus gjorde det. ”La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.”

Barna har sine egne bibelgrupper, eller barnesabbatsskolen, som vi kaller det. De forskjellige aldersgruppene samles hver for seg, og her er det sang og musikk og forskjellige aktiviteter som barna liker. Hvis du har barn, vil vi synes det er veldig hyggelig om du parkerer ditt barn på barnesabbatskolen mens du selv går i en voksengruppe. Dersom du har et lite barn, er du velkommen til å være sammen med barnet i barnesabbatskolen.

Barnesabbatsskolen følger Gracelink-materiellet

Grace Link er et systematisk bibelopplæringsprogram for barn i alderen 0-14 år. Det er en frisk måte å tilnærme seg Guds kjærlighet på.

Materiellet består av flere deler: Fire arbeidshefter/bøker for barna i året, og disse er beregnet på hjemmebruk. Det er også lærer/leder- materiell for den ukentlige samlingen.

Bibelopplæringsprogrammet er laget med tanke på 4 forskjellige aldersgrupper: Minsten 0- 2 år, Smårollingene 3-6 år, Miniorene 7-9 år og Juniorene 10-14 år.

grace-link-banner

Gracelink vektlegger interaktivitet

▪ Materiellet knyttet til samlingene er interaktivt. Det betyr at det er mange aktiviteter knyttet til ukas tema.

▪ Materiellet dekker svært mange bibelhistorier, så bibelfortellinger gjentas sjelden. Har en fortelling blitt gjennomgått, blir den ikke gjentatt med mindre den har en annen vinkling.

▪ Bibelhistoriene er ikke kronologiske, men passer til barnas alder- og utviklingsnivå og sesongen. Ved juletider vil temaene være knyttet til Jesu fødsel, ved påsketider vil temaene være knyttet til Jesu død og oppstandelse.

▪ Materiellet er laget med tanke på å skildre så mange jenter og kvinner som mulig.

▪ Det er en rød tråd som går igjen for alle alderstrinn for hver 3 måneders periode, dvs. at hvert år er delt inn i fire fokusområder. Disse røde trådene eller fokusområdene er: nåde, tilbedelse, fellesskap og tjeneste. Det betyr at det er mulig å lage samlinger for barna på tvers av aldersgruppene materiellet er laget for, slik at barna kan ha sine arbeidsbøker til riktig alder og likevel komme til samlinger med barn i annen aldersgruppe.

▪ Pedagogisk forskning og tenkning ligger til grunn for utarbeidelse av materiellet. De pedagogiske modellene Grace Link bygger på er: Flerintelligensteorien om forskjellige læringsformer og tenkemåter.

I tillegg er aktivitetene i Grace Link ordnet på en spesiell måte kalt: ”Total Learning Cycle” og også noen ganger ”The Natural Learning Cycle”. Adventistsamfunnet i Norge tilbyr med jevne mellomrom kursing i bruk av materiellet og de pedagogiske modellene Grace Link bygger på.

Du kan lese mere om Gracelink-materiellet her.

Det er mange Gracelink historier på deres Youtube-kanal (på engelsk).

  • Cafégudstjeneste: Pust i hverdagen

    En annerledes gudstjeneste fredag kveld 3. februar

    Avslappet stemning, god musikk, hyggelige mennesker og godt fellesskap rundt hyggelige småbord. Les videre