UNDER UTVIKLING

Ukas høydepunkt?

Vårt bibelstudium, eller sabbatsskole som vi kaller det, er noe bibelinteresserte virkelig bør prøve. Vi samles lørdag formiddag fra kl. 10:30 til 11:30. Etter felles innledning, er det som oftest satt opp et par-tre grupper, og man velger selg hvilken man vil delta i. I gruppene er det gjerne en ordstyrer som setter i gang studiet som har utgangspunkt i et gitt tema. Forøvrig er ordet fritt! Du kan selv velge om du vil delta i samtalen eller ikke. Mange liker helst å lytte, mens andre deltar mye eller lite. Du vil fort oppdage at ikke alle er helt enige om alle ting, men det er nettopp det som kan gjøre bibelstudiet interessant og lærerikt. Det finnes jo ikke fasit-svar på alt!

Mange er spesielt glade i sabbatskolen, for ved å delta her vil man i løpet av noen år lære bibelen å kjenne på en mye grundigere måte enn de fleste ellers får anledning til.

Adventkirkene over hele verden samles lørdag formiddag til akkurat det samme studiet/tema, og over en viss tid vil man ha vært innom studier fra alle deler av Bibelen.

Her kan du finne bibelstudiene som til enhver tid er aktuelle, og her kan du også bestille det kvartalsvise bibelstudiehefte.  På nettsiden til Hope Channel Norge kan du se ukas bibelstudium i kortversjon med en liten studiegruppe.

Mens de voksne er samlet i sine grupper, har barna sine egne sabbatskolegrupper. De forskjellige aldersgruppene samles hver for seg, og her er det sang og musikk og forskjellige aktiviteter som barna liker. Hvis du har barn, vil vi synes det er veldig hyggelig om du parkerer ditt barn på barnesabbatskolen mens du selv går i en voksengruppe. Dersom du har et lite barn, er du velkommen til å være sammen med barnet i barnesabbatskolen.

Velkommen til bibelstudium!

 

  • Cafégudstjeneste: Pust i hverdagen

    En annerledes gudstjeneste fredag kveld 3. februar

    Avslappet stemning, god musikk, hyggelige mennesker og godt fellesskap rundt hyggelige småbord. Les videre